Provozní řád - HASTRMÁNCI s.r.o.

 1. Všichni účastníci kurzů se zavazují dodržovat

PROVOZNÍ ŘÁD – HASTRMÁNCI s.r.o., PROVOZNÍ ŘÁD PLAVECKÉHO STADIONU ČB, LÁZEŇSKÝ ŘÁD PS ČB, popř. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍHO BAZÉNU V CENTRU ARPIDA, PROVOZNÍ ŘÁD RC KNĚŽÍNEK

 1. Termíny kurzů a plateb jsou zasílány informačním e-mailem před zahájením kurzů
 2. SRAZ je vždy 15 min před začátkem lekce

    velký bazén

 • před bufetem na PS

    malý bazén

 • ve  vestibulu u bočního vchodu

     Arpida

 •  v prostorách před bazénem v Arpidě   

     Kněžínek

 •  v prostorách před bazénem na Kněžínku   
 1. VSTUP

    velký bazén

 • vstup přes turnikety na čip
 • čip dostanete výměnou za „Pochvalníček“ (obdržíte ho na 1. lekci)
 • na konci hodiny vrátíte čip a dostanete zpátky „Pochvalníček“

    malý bazén

 • vstup na základě předložení „Pochvalníčku“ instruktorce/instruktorovi

    Arpida + Kněžínek

 • vstup na základě předložení „Pochvalníčku“ instruktorce
 1. ÚHRADA KURZOVNÉHO
  • na účet – do data uvedeného v info e-mailu
  • hotově – nejpozději na 1. lekci

     Pokud nebude úhrada provedena včas, může být vaše místo obsazeno jiným zájemcem!

 1. OMLUVY  
 • PROSÍME, opravdu lekce omlouvejte, neomluvenou hodinu si nebudete moci nahradit. Neomluvením blokujete místo pro někoho, kdo by si rád nahradil svou hodinu.
 • Omlouvejte nejlépe SMS, není nutné volat, málokdy jsme u telefonu a na e-mailu také nejsme každý den

7. NÁHRADY

 • Omluvenou hodinu si je možné nahradit během kurzu, po předchozí domluvě
 • Časy náhrad budou uvedeny na „Pochvalníčku“

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍHO BAZÉNU V CENTRU ARPIDA, o.s.

Vodoléčba v rehabilitačním bazénu je integrální součástí komplexní péče v duchu uceleného systému rehabilitace, a proto je bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat jeho režim a řád návštěv.

1) Vstup do bazénu a brouzdaliště

 • rozvrh rehabilitačního bazénu je vyvěšen při vstupu do bazénu, mimo stanovený rozvrh je vstup klientů do bazénu zakázán
 • děti mají vstup do bazénu povolen pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let, která za ně nese plnou zodpovědnost, vždy je však tato osoba povinna respektovat pokyny rehabilitačního pracovníka na úseku vodoléčby a plavčíka
 • ženy a dívky starší 15 let mají do bazénu vstup povolen pouze po podepsání Čestného prohlášení o aktuálním zdravotním stavu, které odevzdá plavčíkovi
 • před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a důkladně osprchovat bez plavek, toto je povinen učinit i po každém použití WC. U dětí dbá na dodržování tohoto pokynu odpovědný doprovod, který též opakovaně upozorňuje malé děti, aby si v případě potřeby došly na WC

2) Vstup do bazénu je zakázán osobám:

 • nemocným, zejména pak osobám trpícím přenosnými chorobami kůže (vyrážky, plísně, furunkly, ale též nezhojené odřeniny, jizvy, apod.), v případě nejasností posoudí zdravotní stav lékař centra, popřípadě zdravotní  sestra či rehabilitační pracovník
 •  vykazující známky požití alkoholu
 • nerespektující řád bazénu a pokyny odpovědných pracovníků

3) V bazénu a brouzdališti není dovoleno:

 • manipulovat s rozvody vody a elektřiny a vstupovat do prostorů technologické části bazénu
 •  skákání a vhazování druhých osob do bazénu a nepřiměřeně hlučet
 •  používání krémů a mastí před vstupem do vody bazénu
 • konzumace jídla nápojů a kouření
 • používání předmětů ohrožujících ostatní klienty (ostré nebo skleněné předměty, nevhodné hračky) a znečišťování vody jakýmkoli způsobem
 • máchání a ždímání koupacího oděvu nebo ručníků

4) Další upozornění:

 • svlékání a oblékání šatstva je povoleno pouze v šatnách bazénu
 • provozovatel neodpovídá za cenné věci uložené v prostorách bazénu a šaten
 • všem návštěvníkům bazénu je přísně zakázáno vycházet z prostor rehabilitačního bazénu do exteriéru (např. na trávník, atp.)
 • za škody, které klienti v rehabilitačním bazénu způsobí, bude požadována odpovídající náhrada
 • první pomoc zajistí plavčík, popř. rehabilitační pracovník, sestra či lékař centra, popř. volejte linku 155
 •  případné stížnosti a připomínky lze podat u ředitele centra ARPIDA.

 

Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

   ředitel centra ARPIDA, o.s.